Akisei khat kijuina dia thaneina khat ngai

Akisei khat kijuina dia thaneina khat ngai

1975
0
SHARE

  MLA Election hung naito kilhon’a Kuki Inpi Manipur (KIM) leh All Manipur Christian Organisation (AMCO) hon mipi juidia thuphon abolu hi juidia phatah ahivang’a akijuinadem ti hi mi tamtah lung opkaina hidi ahi. Tahsa thu hihen lhagao thu hileh thilpha leh thudih hi mijousen ahet mama, ahia ajuidi lhom (umlou) jeh hi aboinapen ahi. Tahsa lang kivaipohna’a KIM hi nam sung’a kivaipohna thupipen loikhat ahitah jeh in KIM seisei, thulhah lhah chu mipi injong suhsei tousei leh phunna beijin juijeng le kilom ahi. Chutilou ahi. Tahsa lang’a kivaipohna’a ki thu ngaina aumtahlouleh hou lang’a kon lamkai hon aseisei u kichatna khat jeh in hou lamkai ho seisei mipi’n juijengle kilom ahi. Chutideh kitlou ahi. Hiche hi juitheilou thu kisei ahijeh jong hilou ahi. Achutileh ipi jeh-a koiman kiloikhomna lamkai khat thusei ajuilouham ti hi ahitai. Government kivaipohna kiti hi thunei vaipo hon aseisei chu mipi hon deihen deihihleh anop ada kibang’a ajui ahi. Ajeh chu ajuilouleh aga anehdi ahi. Government hin athusei mipin ajuina dia sepai/police, Court leh adangdang anei ban’a sum jong anei jeh-a athupeh juilou khat/ho chu gotna apieh thei ahi. Govt natong (service) bol khat bang chu achung’a ho thupieh ajuilouleh anatohna’a kon kihaisah-a alhalo, asumsan ho kikhahtan thei ahi. Hitobang atuhgahdi khat aumjeh-a ki seingaina (discipline) khat um thei ahi. Khosung kivaipohna’a jong haosa upa thu ngailoulou achung’a gotna kipeh di jeh-a kithungaina khat umthei ahi. ‘Force’ (hunam) jaonalouva kithungaina hi mihem hina’a lunggel thei jeh leh Nu le Pa leh isang’a lien thu ngai hi thilpha leh vaang channa ahi ti jeh ahi. ‘Force’ kiman jeh-a nop le da’a thungaina hohi ajui honjong lunglhaina tahtah aneilou, hichu force mangcha ho chung’a hamsetna jong hithei ahi. Mipi pumpi di gelna’a ‘force’ (hunam) manna aum le jong aphatna umnante, ahia alungnopmo louna diuva seipeh di hinalai ahi.

  Leiset chung’a kivaipohna lienpen gam jouse tobang kiloikhomna UNO jeng jong hin athusei leh athutanna ho Member gam hon ajuitheina dia akhohle hunam (force) apatdi ngai ahi. Ahin UNO jeng jong hin ama changtum tah-a ‘force’ (sepai) leh gal manchah aneilou jeh-a thulahlou dan’a aumna tam ahi. America te leh anungjui UNO Member gam hon akhoh dungjuiya sepai atokhom ji jeh uva UNO thusei le thutan jong hi ichan ham’a juiya um hamham ahi. UNO in gam khat le gam khat kikah-a kiboina thu atan juilouva aumna jong tam ahi. Hiche hi akisei, ajuilou ho chung’a natohna (action) lahnadi sepai le sum le pai, galmanchah ho aneilou jeh ahipen’e. Hijeh a hi Election teng mi jousen ama ama dei chieh Vote akipieh dia KIM le AMCO in asei hi ajuisahnadi tha anei dehlou jeh a mipi hon thilpha ahi tia ajui jeng ngal louleh alonaje umdehlou tobang ahi.