Tik Tok ban’a PUBG jong hung kikhahta (Whats App a guhthim thu...

Tik Tok ban’a PUBG jong hung kikhahta (Whats App a guhthim thu umtheilou)

422
0
SHARE

Tik Tok ban’a PUBG jong hung kikhahta
(Whats App a guhthim thu umtheilou)

Computer a kichepna lah a PUBG (Computer ‘Game’ a kikap tona) jong India govt nin ahinkhah (Ban) tai. Hiche hi lha masa langa pat kha di loi lah a anajaosa ahin tua hi agom gom’a Chinese Mobile App (computer application) 118 jen India a kikhah ahitai. Hiche hi India govt nin China to kigal jeh a China te sem hitobang App jatjat Mobile phone a umhoa kon India thuguh ho melma ten muthei unte ti jeh ahi. Lha masa langa chu Chinese App minthang Tiktok jaona a App 59 India in ‘Ban’ anabol (anakha) ahi. Hiche hi India a thuguh laguh le sepai ho kihoumat tona ho melma China ten akhutphang uvah muthei unte ti ahin dih jong dih nante. Ahin hiche Security lampang sanga China te to gamgia kidintena aum jing jeh a China te thil chohpeh louva sum le pai amuna lang ichan ham’a akisuhtang louleh meithal le sepai thahat sehseh a kidou joulou ti jeh ahi. Amasa a Chinese App 59 ‘Ban’ hung kibol jou sehseh a Chinese Company hon India a kon nikhat sehseh a dangka a-crore a-crore a sim amuloulo u ahin tua hija Ban ahung kibolbe kit hi Security thua kilepnan ipipi kisei jongleh Chinese Mobile App Company ho sum muna khabe di tibou hidi ahi. Tik Tok le PUBG kichepna ho India a ‘ban’ kibol jeh sehseh a India mi asang aja aja a sim in hiche hoa kichep jeh a sum asuhmang tahlou di, China te sem hilou Apps dang dang ho ah kichem uhenlang sum sumang jongleu akhohpoi tina jong ahi. China te thilsem hohi aman lhom, Mobile Phone a Chinese Apps hojong vannoi mi tamtah in angolpi ahi.  Tik Tok le PUBG jeh a nule pa kikah leh chate le nulepa kikah a kinahna atam jeh in hiche teni sehseh  ‘ban’ hung kibol jong hi khutbeng tam di ahi.

Whatsapp a guhthim thu kiseija kihouna hojong ‘delete’ kibol (kisumang) vanga thukholna khat aumteng vannoi mipi mutheija tahlang thei ahidan tuchung Sushant Singh Rajput thi (kitha) thu kikholna’a kon het thei ahi. Hiche thua thukholna to kisaija lha khat langpi hi koikoi Wahtsapp a ana kihouva ipipi anasei uvam ti TV a nisehleh ajatjat kitahdohjing ahi.  Sushant thi/kithana thua ginmo umpen adongmanu anahi Rhea Chakravarty toh koikoi Message ana kithotnam ti ho ‘delete’ anabolsa hojong kivea tahlanga ahi hi ima akiselthei aumpoi ti mutheina ahi. Whatsapp Chat (message kithotto) ho leh Phone Call kibol hohi Phone Handset a kon ‘delete’ kibolgam jongleh Internet Server lenpitah khat kikoija khu alhangpia kum som lang delete bollouva kikoi (store) kiboljing ahi. Kithana thu ham, kiboina thu ham’a Police Case (FIR) kibolna aumteng le bou kivethei ahin adeideijin ve inge ati thei hidehlou ahi. Hiche jeh a Phone Handset a thil umjouse ‘delete’ kabollin Phone jong kajep chip in twilah ah kapai mangtai tijongle chun thukholna khat aumleh Server a kon na Phone a kive tobang banga kive thei ahi. Thilse bolna a kihoumat tona jong abaija abai vanga akholdohna jong bai cheh ahijeh in koiman aguh a Message khathot, Phone Call a kasei ti thei hilouhel ahi. Tulai Social Media khanga minlhem (Fake ID) a kichem’a mimal le govt ngaimah thei tahdoh hojong akimandohmo umlou ahijeh a chomkah louva matdoh a umpaipai jong tam ahi.