Outer MP Dr. Lorho Boycott dia gihna

Outer MP Dr. Lorho Boycott dia gihna

428
0
SHARE

Outer MP Dr. Lorho Boycott dia gihna

Kuki Inpi Manipur (KIM) hon Manipur Outer MP Dr. Lorho Pfoze in MP ahung kaidoh doh a Parliament a thuseina ananei masatpen’a ah Naga political boina thu bou seichaidoh di akhhsahna aseijin meilhei le Kuki ho political boina seidi thu aphapohpoi tia lunglhai louna anei uhi seithei khat jong ahinai. Ahin hiche thua ngaidam thumna (phamo sahna) neihen, achutilouleh Kuki ho area a MP pa hi boycott kiboldi ahi kiti vang hi adon achang behseh hiloudi ahi. Ngaidam thumdi kiti hi vohcha that hen tina lom hiloudi, kamchang khatna thuso hoa “phamo kasai, Meilhei le Kuki ho political boina kakhohsahlou ahidehpoi” ti bouva suhthengna aneijongleh KIM hon aphajeng’e, achutileh boycott kiboltaponte atidiuvem? Hiche jeng jong hi asei ding ginchat ha umlou ahi. Ajeh chu Outer MP ahiman’a jat le nam jouse thingnoi politics leh boina ho akhohsah a Parliament a aseidi ti hi kinep dadi hijeng ahi. Meilhei le Kuki ho politics a boina thu akiseipoi ti ahileh KIM seh-seh sang’a UCM, AMUCO hoto hitobang deilouna thu sokhom leu kilom jodi ahi. NPF candidate chu koi sot ham ti hetsa ahijeh a akaidoh a pat itihleh asondoh ho seisei le solsol dung juiya thu kisei diham ti ahidi jong hetsa ahi. Dr Lorho MP ahung kaidoh doh a Noney kho a alopna kin anabolnauva Manipur NPF President-pun anasei chu ahilevang Dr Lorho hi Outer constituency thalheng ahijeh in constituency pumpi a dia thusei natoh aneidi ahi anati ban’a amoh imut mut dia MP kisondoh ahipoi tia jong anasei ahi. Tahbah ngut nin Parliament toukhomna masapen hung kibolpai tolhon’in Dr Lorho injong thuseina phat anathumpai jeng kit nin hicheto lhon chun Naga political boina thua Centre to Naga thingnoi ho kihouna hi achaina khat kibolloi hen tia anasei ahi. Hichu asondoh thingnoi ho lungdei asei ahiban’a ama jong Naga lamkai khat ahijeh a aseididol jong ahi.
Parliament a Meilhei, Kuki leh Naga ho jouse thingnoi lang’a boina thu sei dia abon uva asot u hihenlang akaidoh phatna Naga thu bou aseije kiti hilevang oimoa ngaidam akithum di ahi ti thei ahi. Kuki le Meilhei atamjon election a chu NPF candidate khetlhah teidia anapang u ahijeh in tua ana kitetpiu khat hung kaidoh hin keiho thu aseipoi tia chi le nam’a khenna nei mi (communal) tia ngoh di kilomponte. Parliament a thu kipodoh le kisei ho khu Record kibol hijongleh MP khat nin khatvei thu agah seiman’a Centre govt policy kikhel vengvung di jong tahsan umlou tah ahi. Parliament toukhomna umteng MP tamjo khu mi lhinna thei (quorum) maimaija ga tou uva mi thusei mi kinel ngai bepma umloi, aga lulhu loi, abang chu gakipum thahlou loi jong umnalai ahi. Tua Outer MP Dr. Lorho hin ijem tia Naga political boina thu bou ahinboipia Parliament a ahinsei jingleh phaicham mi hon khahdohna a ahinnei kit diu ahi. 2004-2009 sung’a Outer MP anakaidoh Milun Cheranamai injong Parliament a Naga thu kiseipaileh phaponte tia Term kichai dikontah a vang khatvei anaseijengleh Naga hon hitihchan naseipoi tia lungdamlou u, UCM hojong a-ipiu kitham anabang uva akit MP election a sotlhah teidi anatiu ahi. Tuchung’a jong Naga akaidoh jeh a Naga thu asei dimong ahi hetsa ahi. Naga hole vote pehon Boycott boldi atiu hile thukhat, vote pelou hon boycott boljongleu MP-pa dia akikhetna umloudi, phaje bon asah maithei nalaidi ahi.