Nitish Kumar in Bihar poll hero Prashant Kishor cabinet minister rank pe

Nitish Kumar in Bihar poll hero Prashant Kishor cabinet minister rank pe

204
0
SHARE

 

Patna, Jan 22 (Zeenews): Nitish Kumar leh Lalu Prasad Yadav in kum masa’a anaum Bihar Assembly election’a goljona lentah aneilhon na’a hin minphat hi kum 37 ‘a upa Prashant Kishor toh akihom uvin, amahi ‘Midas touch’ tia aseiyu ahi.
Bihar sorkar in Friday nikhon Kishor hi CM Nitish Kumar advisor ding’a lhendohna anei uvin, cabinet minister rank khat’a akoiyu ahi. Tohgon sem lamkaiya pang Kishor hi achesa 2012 kum’a anaum Gujarat election chule kum masa general election’a Narendra Modi hi ‘good governance face’ a anakoiya lungthim sengdoh pa ahi’in, Bihar assembly election’a Nitish Kumar ding’a joh pan analah ahitai.
Buxar, Bihar gam’a cheng Kishor hin achesa 2011 kum’a Africa gam’a UN health expert ‘a anatohna mun ahin dalhah’a India gam’a professional khangthah phabep kiloikhomna sem ding’a hung kile ahi. India gamsung’a um institute minthang thang leh multinational company phabep’a kon Kishor in graduate phabep ‘Citizens for Accountable Governance’ noiya apuikhom ahi. Lha phabep masang, election kichaiya CAG jong ana suhmang ahi.