Naga leh Kuki thingnoi hotoh govt kihouna (Akiselguh leh akiselguhlou)

Naga leh Kuki thingnoi hotoh govt kihouna (Akiselguh leh akiselguhlou)

2302
0
SHARE

Naga leh Kuki thingnoi hotoh govt kihouna
(Akiselguh leh akiselguhlou)
Itih hamkhatna pat phaicham mi hon kiphinna bulpi khatna ahinneijing uchu Naga thingnoi holeh centre govt kihouna ah akiselguh leh akiseidohlou ipiham khat umteijinte tiahi. Seidohlou, akiselguh thua kigingmo chu Manipur gamgi kena khat umdiham ti ahipen’e. Ahin Manipur gamgi vang kisukehlou di ahi ti chu tulang’a hung kicheh thim kit ahiphatna tua kiphinna bulpia kinei hi “jat le nam thua kivaipohna tum” umthei ponte ti ahi. Hichu Naga leh Kuki ‘Territorial Council’ umthei ponte ti ahikit tai. Manipur Naga honvang Manipur a Naga TC hi eikipetei di ahitai tia kipah tah hihen kipahlou thimtah hileh imacha aseikhahlou lai u ahi. Ahin achesa November 30 (2019) ni’a Churachanpur B Vengnom a Kuki ho kihouna’a Kuki thingnoi lamkai khat nin ‘Kuki TC’ hi centre in pehsa tobang’a asei ahi. Hiche hi phaicham mi ho ban’a thinglhangmi lah a koikoi loijin ipipi ahinseibena hung hidiham tijong het thei ahikitne. Nikho phabep masang’a Churachanpur district a Lamka khopi leh mundang dang’a Zoland TC kadei uve tia mipi kijotna ana um chu Zoland TC deina sang’a Kuki TC kanompoi ti lhangsapna hijo kit ahi. Hitobang dinmun’a hitin khatin kihouna leh kinop tona aumtai tia lhangphong’a kisei hi aphatna khat umdiham asetna joh hithei diham ti ngaito khopset hidi ahi. Politics a hi asung lang’a itobang kihouna leh kinop tona umjongleh aphat chet ahitokah a seidohlouva kikoiji ho atamjo lolhing thei loi, thil khat kisei choh jejua asunglang’a achombeh khat kibol ho alolhing loi jong um ahi. Tua hi KNO leh UPF hon kitoh tah in memorandum kibang akipelut nin, kinop tona jong akineije kiti jongleh UPF sung’a anomlou loi aumdi jong tahsan umtah ahijeh in ipi lang’a thil hung chelha a thil hung kihei diham ti jong gel thei ahi. KNO le UPF sung’a TC ni (min 2) hung umdoh hitaleh govt dia aphapen di chu civil mipi vote dopnala hahsadi ahijeh in akihoupi thingnoi hosung’a vote dopna bolleh kichehpen di ahi.
TC  thua ima abaisadan’a seile jong dihthei dehloudi ahi. Govt to kihouna, kinop tona kiti phot hi soi kikai tona umjouva jong aboi thei tam ahijeh a khat le khat kitahsan tonal eh kinop tona a thil kibol joh lhou thei, aga jong umjo thei ahi suhmil loudi ahi. Naga honvang Kuki TC hihen ipi TC hileh Naga TC dia adei u gam ho ahuop pouleh khoh asah lou diu ahi. Ahin ipin TC hileh gamgi thua kiboina jong baicha heuva seilhah hung hiloudi ahi. Ahahsatna di thu tahlangna lang ahipon hinlah ahahsapen di lamtah a kigotna jong aum ngai ahi. District gamgi thua bon kiboina aumtheileh jat le nam min’a gamgi khat kilhekhenna di hi moh thu hilouheldi ahi. Hiche jeh a Naga leh Kuki group ho kikalto sang’a kihoutoh johna aumlouleh jat le nam thua TC kiti phot hithei ponte ti ho dia khutbehna ahi. Phaicham mi ho kichatpen hi thinglhang gam TC 2 a akihopleh phaicham gam neocha dia kinepna thei umtaponte ti ahi. Ajeh chu Manipur pumpi jong hi TC anahimasa, chujouva UT, achaina a State hung hidoh anahi. TC hithei ponte tiho hin TC hi State khombul’a agel jeh u ahi. TC kiti phot jahda hoto jong phate kihoutohna ngai didan ahi.